Pásový odlučovač oleje

Zařízení lze použít všude tam, kde ropné látky případně rostlinné a živočišné oleje deemulgovaly a vytvořily na hladině mastné oko nebo vrstvu. Slouží ke spolehlivému vyčištění lázně od mastnoty, ale i nečistot spojených s mastnotou. Zařízení pracuje od 0,5 m až do hloubky 5 m. Jmenovité napětí 24V, 12VA, výkon 45 lit.oleje/hod.

 

1. POUŽITÍ

Zařízení lze použít všude tam, kde ropné látky případně rostlinné a živočišné oleje deemulgovaly a vytvořily na hladině mastné oko nebo vrstvu. Slouží ke spolehlivému vyčištění lázně nejen od výše uvedených látek, ale i od jiných nečistot plovoucích na hladině. Nejčastěji se zařízení používá v průmyslu u odmašťovacích lázní, řezných emulzí apod.

 

2. PRACOVNÍ PODMÍNKY

Prostředí: pro svoji jednoduchou, mechanicky odolnou konstrukci a vzhledem k vysokému stupni krytí zabudovaných el. zařízení je odlučovač ropných látek určen i do těžkých průmyslových provozů

Pracovní plocha: svislá; při montáži dodržet vodorovnou osu el. motoru a tažného bubnu!

 

3. KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI

Na ocelovém nosníku je upevněn elektromotor s elektronickým regulátorem otáček, který pohání vlastní pásový odlučovač. Tento je napínán vlastní vahou a vahou letmo uloženého bubnu. Délka pásu je zhotovena dle potřeb zákazníka, maximální průvěs je 5,5 m. Musí však být taková, aby byl buben v případě kolísání hladiny vždy ponořen. Při pohybu odlučovacího pásu na něm ulpývají nečistoty, které jsou stírány a kanálkem odváděny do připravené jímky (nádoby). Účinnost a rychlost odlučování závisí především na vhodně zvolených otáčkách, viskozitě oleje a množství oleje.

 

4. VÝHODY

nízký poměr cena / výkon (rychlá návratnost vložených investic) mnohonásobné prodloužení životnosti a zvýšení účinnosti odmašťovacích lázní nízké nároky na instalaci, údržbu a obsluhu ekologičnost odlučovacího procesu změna výšky hladiny v nádrži.

 

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon odlučovače: až 45 lit. / hod. Dopravní výška: max. 5,5 m Jmenovité napájecí napětí: 230V / 50Hz Jmenovité napětí / výkon poháněcího elektromotoru: 24V = / 12 VA Max. teplota lázně: 85 °C Hmotnost: 7 kg Plynulá volba otáček: 0 - 32 ot. / min.

 

6. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Je nutné určit délku průvěsu odlučovacího pásu. V objednávce uveďte osovou vzdálenost kladek. Standartně se odlučovač vyrábí s možností regulace otáček přímo na zařízení.