Řada Building Wash

Řada Building Wash je primárně určena k čištění povrchů v průběhu a po ukončení stavebních prací. Přípravky z této řady však lze využívat i při běžné údržbě interiérů a exteriérů. Zvláštní postavení má přípravek BW 1, který je často aplikován i ve strojírenském, hutním a dřevozpracujícím průmyslu.

Čištění odpadního potrubí

 BW 0 (Krtek) - Chemický čistič odpadů

Krtek je velmi silně alkalický prostředek určený především na uvolnění zanesených odpadů ve stavbách – kuchyních, prádelnách, koupelnách, záchodech. Obsahuje alkalický hydroxid, směsný tenzid a desinfekční činidlo.

Odbourání vodního kamene

 BW 3 - Kyselý čistící prostředek.

BW 3 je kyselý čistící prostředek, použitelný všude tam, kde čištěné materiály jsou odolné vůči slabým až středně silným kyselinám. Vynikajícím způsobem odstraňuje vodní kámen, rez, mastné a další nečistoty z glazovaných povrchů, podlahových krytin, dlaždic, dřezů, van, záchodů. Je použitelný rovněž na čištění porézních materiálů, nejlépe v kombinaci s přípravkem BW 2 (viz návod k použití – dodá Eco-Central).

Dekontaminace budov (po požárech)

 BW 1 - Dekontaminační a odmašťovací přípravek

BW I je silně alkalický přípravek, určený původně především pro stavebnictví, specielně na dekontaminaci budov po požárech. Nalezl však také vynikající uplatnění při odstraňování karbonizovaných usazenin a příškvarků z nejrůznějších předmětů, jako náplň do ultrazvukových praček a v mnoha dalších případech, kde jde o jinak velmi nesnadné odstraňování nečistot vniklých do povrchu (přepravních krabic a beden, stěn, podlah atd.).

Čištění stavebních materiálů

 BW 4 - Neutrální čistící prostředek

Přípravku BW 4 je vhodné použít v první řadě tam, kde čištěný materiál snáší vodu, ale je příliš citlivý vůči kyselému či alkalickému prostředí, takže nelze použít jiný čistič řady BW.

 BW 5 - Slabě alkalický čistič

Přípravek BW 5 je slabě alkalický a obsahuje směs anionaktivních a neionogenních tenzidů. Je určen pro odstraňování nečistot z porézních povrchů (kamenů, omítek atd.), především tam, kde hrozí nebezpečí následného vzniku výkvětů po použití běžných alkalických čističů. U čištěných porézních materiálů s pojivem (např. pískovců) přispívá ke stabilizaci povrchů před jejich další úpravou (konsolidací, konzervací).